Α Κανονική - PROFICIENCY 2

Α Κανονική - PROFICIENCY 2

Ενισχυμένοι από τις junior τάξεις οι μαθητές εισέρχονται στην Α κανονική. Δίνεται ιδιαίτερη...

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ

Εάν ο μαθητής ξεκινήσει τη φοίτηση του όταν είναι Γ δημοτικού ( Α παιδική) θα χρειαστεί μια χρoνιά...

Ο Διαδραστικός Πίνακας στην εκπαίδευση

interactive boardΟι διαδραστικοί πίνακες αποτελούν έναν πολύ αποτελεσματικό τρόπο διάδρασης με ψηφιακό υλικό και πολυμέσα σε ένα περιβάλλον εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον διαδραστικό πίνακα περιλαμβάνουν διαμόρφωση κειμένου και εικόνων, δημιουργία, εκτύπωση και αποθήκευση σημειώσεων, έντυπα ή ηλεκτρονικά σε κοινό αποθηκευτικό χώρο στον υπολογιστή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δίνεται η δυνατότητα προβολής ιστοσελίδων και βίντεο από το Διαδίκτυο, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα για Προβολές και Προγράμματα καθώς ο διαδραστικός πίνακας είναι ιδανικός για επίδειξη.

Οι διαδραστικοί πίνακες παρουσιάζουν κάθε εκπαιδευτική πηγή με ένα ιδιαίτερα ελκυστικό τρόπο και κάνουν την εκπαίδευση πιο διασκεδαστική, τόσο για τους εκπαιδευόμενους όσο και για τους εκπαιδευτές, με χρήση περισσότερων και μεγαλύτερης ποικιλίας μέσων εκπαίδευσης. Μαθητές με ειδικές ανάγκες ειδικότερα, μπορούν να επωφεληθούν από την παρουσίαση πολυμεσικού περιεχομένου στη μεγάλη οθόνη, καθώς τους βοηθά και στην επεξεργασία της πληροφορίας και την προσαρμογή τους στην τάξη. Παράλληλα ενθαρρύνουν την κριτική σκέψη. Οι διαδραστικοί πίνακες μπορούν να επηρεάσουν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες με διάφορους τρόπους, όπως με το να κρατούν αμείωτη την προσοχή των μαθητών στο μάθημα, να τους δίνουν κίνητρα και να προωθούν τον ενθουσιασμό για μάθηση, ενώ ταυτόχρονα να τους δίνουν και περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή, συνεργασία και ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

 

Θετικοί παράγοντες:

  • Καλύτερος σχεδιασμός και αποτελεσματικότητα του μαθήματος.
  • Δυνατότητα του εκπαιδευτικού να αισθάνεται πιο κοντά, κυριολεκτικά και μεταφορικά, στους μαθητές του.
  • Σε σχέση με τη διδασκαλία τόνισαν τη βελτίωση της παρουσίασης του μαθήματος μέσω της μεγάλης οθόνης, την πρόσβαση όλων των μαθητών σε μια ευρεία ποικιλία πηγών και γραφικών και τη δυνατότητα ν’ ανταποκρίνονται στις ατομικές ανάγκες των μαθητών .
  • Οι τάξεις είχαν πιο ενδιαφέρον συγκρινόμενες με τις παραδοσιακές.
  • Οι μαθητές παρακινήθηκαν να μάθουν από την πολυχρωμία, το φόντο, τη γραφή και την υπογράμμιση.
  • Ενθουσιάστηκαν με την αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού-μαθητών, που με συζήτηση μπορούσαν ν’ ανταλλάξουν απόψεις και να μοιραστούν γνώσεις.
  • Οι μαθητές εκδήλωσαν περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή και συνεργασία και ανάπτυξη κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων.
  • Παρουσίασαν αυξημένη ανταπόκριση και δυνατότητα αφομοίωσης σύνθετων εννοιών. *Καλύτερη εκμάθηση για παιδιά με διαφορετικά στυλ μάθησης (Ακουστικό, Οπτικό, Κιναισθητικό) και αύξηση αυτοπεποίθησης
  • Οι καθηγητές βοηθήθηκαν σημαντικά στην οργάνωση του διδακτικού υλικού.

 

Ήδη από το 2009 στα διδακτήρια μας, συνδυάζοντας την τεχνολογία με την πολύχρονη εμπειρία και συστηματική, υπεύθυνη διδασκαλία μας, οι μαθητές μας  παρακολουθούν τα μαθήματα από την Α junior μέχρι την Ε διαδραστικά δίνοντας έτσι στους μαθητές μας κίνητρα εμπλοκής στο μάθημα και ανάπτυξης μιας δημιουργικής διαδικασίας σκέψης στην αγγλική γλώσσα.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Αθ. Διάκου 20Α, 41222, Λάρισα

τηλ. 2410537515, fax 2410533400


Ιάσονος 43, 41223, Λάρισα

τηλ. 2410285656

κιν. 6947778580


Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο