Διερμηνείες-Μεταφράσεις

business

Παρέχονται υπηρεσίες διερμηνείας και μεταφράσεων για φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και φορείς, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων που απαιτούν τη χρήση ειδικής ορολογίας (νομικής, τεχνολογικής, ιατρικής, ψυχολογίας, ψυχιατρικής, οικονομικής, αεροναυπηγικής, λογιστικής, διοίκησης επιχειρήσεων κλπ).

Ενδεικτικός κατάλογος σχετικών έργων:

 

Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

 

B. ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ