A,B JUNIOR

 

Από Β Δημοτικού, τα παιδιά εγγράφονται στην Α Παιδική πλέον  και ακολουθούν το τρίπτυχο της σωστής εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας που είναι «ακούω, γράφω, μιλάω». Τα βιβλία είναι προσεκτικά διαλεγμένα όπου με τη χρήση διαδραστικού πίνακα ,το μάθημα ζωντανεύει. Τα παιδιά επίσης παρακολουθούν ειδικά εκπαιδευτικά φιλμ, βιντεάκια και μικρές ιστορίες  σχετικά με τον αγγλικό τρόπο ζωής .Μέσω  υπολογιστών  οι μαθητές  ακολουθούν προγράμματα  με  επανάληψη στη γραμματική και στο λεξιλόγιο με κινούμενα  σχέδια. Επίσης στο τέλος κάθε κεφαλαίου της γραμματικής και κείμενου οι μαθητές γράφουν τα ανάλογα τεστ για να υπάρχει εμπέδωση της ύλης. Αυτά τα τεστ ισχύουν για όλες τις τάξεις.

Η φοίτηση της Β παιδικής είναι υποχρεωτική για μεγαλύτερη αφομοίωση της αγγλικής γλώσσας, αλλά εάν ο μαθητής είναι πιάνω απο Ε δημοτικού τότε μπορεί να μεταπηδήσει στην Α senior λόγω ωριμότητας της ηλικίας του. Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε επίπεδο. Οι όποιες αλλαγές συζητούνται με το αρμόδιο  καθηγητή για την πιο σωστή  εξέλιξη της πορείας του μαθητή.

JUNIOR ΤΑΞΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

Α κανονική

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα προφορικά και στη γραμματική .Με τη χρήση διαδραστικού ,η παράδοση του μαθήματος γίνεται παιχνίδι, οι περισσότερες ασκήσεις γίνονται στην τάξη και οι μαθητές έχουν κίνητρο να τελειώσουν πιο γρήγορα γιατί στο τέλος του μαθήματος παίζουμε ειδικά επαναληπτικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, παρακολουθούμε αγγλικά βιντεάκια ή τραγουδούμε αγγλικά τραγούδια σε καραόκε. Επίσης γίνεται χρήση υπολογιστών με επαναληπτικές ασκήσεις στη γραμματική και στο λεξιλογιο.

Β Κανονική

Το πρόγραμμα είναι παρόμοιο με αυτό της Α κανονικής αλλά η ύλη είναι περισσότερη και συναντάμε καινούργια γραμματικά φαινόμενα.

C Κανονική

Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με περισσότερο και πιο ανεβασμένο λεξιλόγιο. Στο επίπεδο αυτό ,οι μαθητές έρχονται σε επαφή με παράγωγα, συνώνυμα, αντώνυμα των λέξεων. Επίσης γίνεται μεγαλύτερη αφομοίωση της γραμματικής και οι μαθητές εξασκούνται σε εικονικούς διάλογους για να βελτιώσουν την προφορά τους .

D Κανονική

Ο μαθητής εισέρχεται σε ημιπροχωρημένο επίπεδο. Η διδασκαλία ενισχύεται με επιπλέον λεξιλόγιο, ερωτήσεις κατανόησης και εξάσκησης στα προφορικά. Επίσης αναλύεται ο τρόπος γραφής διαφόρων εκθέσεων όπου ο μαθητής καλείται να γράψει. Μέσω των βιβλίων εξοικειώνονται με ασκήσεις διαφορετικών εξετάσεων.

E Κανονική

Η τάξη αυτή είναι πολύ σημαντική γιατί οι μαθητές βρίσκονται προ εξετάσεων. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη γραμματική και στη διάφορα του τρόπου σκέψης μεταξύ ελληνικής και αγγλικής γλώσσας μαθητής εξασκείται συνεχώς στα προφορικά, στην ακουστική ,και στο γράψιμο εκθέσεων.

FC (First Certificate)

Στην τάξη αυτή οι μαθητές εισέρχονται σε ρυθμό εξετάσεων όπου μέσω ειδικών βιβλίων που παρέχουν τεστ στη μορφή του πτυχίου που θα διαγωνιστούν, εξοικειώνονται με αυτόν τον μηχανισμό. Οι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν τον Μάιο σε εξετάσεις Cambridge,Michigan,Esb,Toiec, και σε οποιοδήποτε πτυχίο επιπέδου Β2 –Καλή γνώση αγγλικής.

PROFICIENCY 1

Οι μαθητές που επιθυμούν πτυχίο «διδασκαλικό» πρέπει να παρακολουθήσουν τμήμα δυο ετών για το MICHIGAN ,ESB CAMBRIDGE PROFICIENCY ή οποιοδήποτε αλλού πτυχίου ανάλογου επιπέδου .Σε αυτό επίπεδο, το Δεκέμβριο μπορείς να δώσεις για το πτυχίο επιπέδου Β2 αν έχεις κάνει θερινά την FC και το Μάιο να δώσεις εξετάσεις επιπέδου C1 –ADVANCED. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Φυσικά εξαιρέσεις και διαφοροποιήσεις γίνονται πάντα ανάλογα με την περίπτωση.

PROFICIENCY 2

Σε αυτό το επίπεδο ,οι μαθητές προετοιμάζονται εντατικά για την αρίστη γνώση των αγγλικών –επίπεδο C2 PROFICIENCY. Πολύ συχνά τεστ και εντατικές επαναλήψεις όπως επίσης και ενισχυτικές ώρες περά από την κανονική φοίτηση.

ΤΜΗΜΑΤΑΕΝΗΛΙΚΩΝ

 

Οι λόγοι που μπορεί να ωθήσουν ένα ενήλικα να επιδιώξει την απόκτηση ενός πιστοποιητικού γλωσσομάθειας και, κυρίως, την ουσιαστική γνώση της αγγλικής γλώσσας, μπορεί να είναι πολλοί και διάφοροι.

Στόχος μας είναι, αφού προσδιορισθούν το γνωσιακό επίπεδο, οι ανάγκες, οι ειδικές χρήσεις της γλώσσας και εν γένει το προφίλ του ενήλικα-μαθητή, αναλόγως και του αριθμού των ενδιαφερομένων, να δημιουργούνται τα κατάλληλα κατά περίτπωση τμήματα διδασκαλίας.

Επίσης είναι δυνατή η διδασκαλία ειδικής ορολογίας, ανάλογα με την εξειδίκευση και την ενασχόληση του εκπαιδευομένου.

Η φοίτηση της Β παιδικής είναι υποχρεωτική για μεγαλύτερη αφομοίωση της αγγλικής γλώσσας, αλλά εάν ο μαθητής είναι πιάνω απο Ε δημοτικού τότε μπορεί να μεταπηδήσει στην Α senior λόγω ωριμότητας της ηλικίας του. Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε επίπεδο. Οι όποιες αλλαγές συζητούνται με το αρμόδιο  καθηγητή για την πιο σωστή  εξέλιξη της πορείας του μαθητή.

αίθουσα υπολογιστών
ekdromi-londino-17

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ

 

Εάν ο μαθητής ξεκινήσει τη φοίτηση του όταν είναι Γ δημοτικού ( Α παιδική) θα χρειαστεί μια χρoνιά θερινά για να δώσει εξετάσεις το επίπεδο Β2 –καλή γνώση αγγλικών όταν είναι Γ Γυμνασίου και δυο χρονιές θερινά εάν επιθυμεί να λάβει μέρος για το επίπεδο C2- αρίστη γνώση αγγλικών -PROFICIENCY, όταν θα είναι Α Λυκείου.

Η διάρκεια των θερινών τμημάτων είναι 6 εβδομάδες. Τα τμήματα με μαθητές του δημοτικού ξεκινάνε στις 16 Μαΐου όπου ο μαθητής αρχικά φοιτά τρεις φορές την εβδομάδα και όταν τελειώνει το δημοτικό σχολείο μετά τις 15 Ιούνιου φοιτά καθημερινά, έτσι αρχές Ιουλίου έχει τελειώσει την τάξη.

Τα παιδιά του γυμνάσιου αρχίζουν τα θερινά μετά τις εξετάσεις του γυμνάσιου και τελειώνουν μέσα Ιουλίου.

Φυσικά αυτό είναι το γενικό πλάνο ,ωστόσο μερικές φορές υπάρχουν τροποποιήσεις ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών.